#422 กระทะด้ามก้นลึก เบอร์ 13 (ขนาดกว้าง 30 ซม. หรือ 12 นิ้ว)
#423 กระทะด้ามก้นลึก เบอร์ 14 (ขนาดกว้าง 33 ซม. หรือ 13 นิ้ว)
#424 กระทะด้ามก้นลึก เบอร์ 15 (ขนาดกว้าง 36 ซม. หรือ 14 นิ้ว)
#425 กระทะด้ามก้นลึก เบอร์ 16 (ขนาดกว้าง 38 ซม. หรือ 15 นิ้ว)
#426 กระทะด้ามก้นลึก เบอร์ 17 (ขนาดกว้าง 40 ซม. หรือ 16 นิ้ว)

Go to Top