#213 จานสเต็กสี่เหลี่ยม อลูมิเนียม พร้อมไม้รอง
#214 จานสเต็กกลม อลูมิเนียม มีหูข้าง พร้อมไม้รอง
#215 จานสเต็กสี่เหลี่ยมเล็ก อลูมิเนียม พร้อมไม้รอง
#216 จานสเต็กกลมเล็ก อลูมิเนียม พร้อมไม้รอง
#218 จานสเต็กสี่เหลี่ยมเหล็ก พร้อมไม้รอง
#219 จานสเต็กกลมเหล็ก มีหู พร้อมไม้รอง

Go to Top