ใช้สำหรับ พักหม้อจิ้มจุ่ม เพื่อป้องกันความร้อน

– ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 cm.

– ใช้คู่กับหม้อจิ้มจุ่ม #112